Fresa frontale in metallo duro integrale 501

Fresa frontale in metallo duro integrale 501