Fresa frontale in metallo duro integrale 511

Fresa frontale in metallo duro integrale 511