Fresa frontale in metallo duro integrale 513

Fresa frontale in metallo duro integrale 513