Fresa frontale in metallo duro integrale 515

Fresa frontale in metallo duro integrale 515