Fresa frontale in metallo duro integrale 525

Fresa frontale in metallo duro integrale 525