Fresa frontale in metallo duro integrale 518

Fresa frontale in metallo duro integrale 518