Fresa frontale in metallo duro integrale 521

Fresa frontale in metallo duro integrale 521Fresa frontale in metallo duro integrale 518