Fresa frontale in metallo duro integrale 506

Fresa frontale in metallo duro integrale 506