Fresa frontale in metallo duro integrale 527

Fresa frontale in metallo duro integrale 527