Fresa frontale in metallo duro integrale 530

Fresa frontale in metallo duro integrale 530