Fresa frontale in metallo duro integrale 532

Fresa frontale in metallo duro integrale 532